top of page

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden van iSalonn zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten, behandelingen en afspraken.

Voordat je jouw afspraak boekt, vragen wij je vriendelijk alle informatie en het beleid te lezen, zodat je goed geïnformeerd bent. Het is absoluut noodzakelijk dat elke klant alles begrijpt voordat zij boekt en zich ervan bewust is dat je bij het boeken ons beleid ACCEPTEERT. Als je vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Contactgegevens

iSalonn

Confuciusplein 8

1064 LG Amsterdam

info@isalonn.nl

06 81283589

KVK Nummer: 70096287

www.isalonn.nl

2. Afspraken

Gemaakte afspraken kunnen tot maximaal 24 uur van tevoren verplaatst of geannuleerd worden. Echter is de aanbetaling van 30% niet restitueerbaar. Het verplaatsen van een afspraak kan je zelf doen, middels de link in de bevestigingsemail. Als je de afspraak tot maximaal 24 uur van tevoren verplaatst, dan neem je de aanbetaling mee naar de nieuw gekozen datum. Ben je te laat met verplaatsen, dan komt je aanbetaling te vervallen. Wij kunnen zo last minute de uitgevallen uren niet opvullen. Je kan dan online weer een nieuwe afspraak inplannen.

Bij het annuleren van een afspraak ontvang je de aanbetaling niet terug. De aanbetaling wordt dan omgezet in de vorm van een tegoed, welke je binnen een jaar kan besteden aan een van onze behandelingen.

3. Betaling

Alle prijzen van onze behandelingen zijn zichtbaar op de website, onder de boekingstool. De prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per betaallink met QR Code te voldoen. 

4. Privacywet AVG

Bij het maken van jouw afspraak bij iSalonn geef je ons toestemming dat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken.

Wij nemen de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. iSalonn behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. iSalonn zal de gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

5. Aansprakelijkheid

iSalonn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat iSalonn is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties ed. welke van invloed kunnen zijn op het resultaat van jouw permanente make up behandeling. 

iSalonn is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie, welke je van ons mee krijgt na de permanente make up behandeling.

iSalonn is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, allergische reacties dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van jouw eigen haar. 

Ons verzorgingsadvies maakt deel uit van onze algemene voorwaarden. Deze is te vinden op onze website. Wanneer het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd, is iSalonn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan jouw eigen haar en/of de hair extensions.

Indien je jouw hair extensions zelf hebt verwijderd, dan wel door een derde hebt laten verwijderen is iSalonn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan jouw eigen haar ten gevolge van dit verwijderen of voor de schade aan de hair extensions. 

Op het moment dat een derde jouw hair extensions heeft behandeld is iSalonn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de hair extensions en/of jouw eigen haar. 

iSalonn is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

6. Garantie

Er wordt 1 maand garantie verleend op hair extensions/ hair weaves. De garantie is van toepassing op volgende situaties;

  • Garantie wordt gegeven op de plaatsing van hair extensions. Dit betekent dat hair extensions, die binnen een maand na plaatsing uitvallen, kosteloos worden terug geplaatst. Mits je deze bewaard en mee brengt

  • Garantie wordt gegeven op de plaatsing van hair weaves. Dit betekent dat een hair weft, die binnen een maand na plaatsing los is gelaten, kosteloos wordt vast gezet. Mits je deze niet zelf hebt los getrokken met jouw eigen haarwortel erbij door hardhandigheid of door medische oorzaken

  • Garantie wordt gegeven op de kwaliteit van het haar van de hair extensions/ hair weaves. Hierbij geldt wel dat de garantietermijn van de desbetreffende leverancier van toepassing is. Tevens is van belang dat ons verzorgingsadvies is nageleefd om aanspraak te kunnen maken op de garantie.

De garantie vervalt in de volgende situaties:

  • Na 1 maand draagtijd

  • Het niet navolgen van het verzorgingsadvies, zoals vermeld op de website en welke wij uitleggen en mee geven bij een nieuwe behandeling

  • Het gebruik van verzorgingsproducten die wij afraden

  • Chemische behandelingen zoals blonderen, ontkleuren, lichter verven, chemisch straightenen, permanenten of andere schadelijke chemische behandelingen

  • Bij schade aan de aanhechtingen door gebruik van hittebronnen zoals een stijltang of krultang

  • Het laten knippen, bijsnijden, herplaatsen of verwijderen van je hair extensions door derden

  • Het verkleuren van de hair extensions door producten zoals zonnebrandcrème

  • Het niet tijdig melden van een klacht. Een klacht dient binnen 2 dagen aan ons gemeld te zijn na het ontstaan van de klacht

  • Het niet willen komen of het niet komen opdagen bij een controleafspraak

  • Bij het niet volgen van de klachtenprocedure    

 

In al deze gevallen vervalt de garantie direct. iSalonn betaalt nooit een behandeling terug.

Als er een vergoeding wordt toegezegd, zal dit altijd zijn in de vorm van een behandeling.

7. Klachten

Indien je een klacht hebt over een Permanente Make up behandeling, dient deze binnen twee werkdagen na het ontstaan gemeld te worden aan iSalonn. iSalonn zal de klacht binnen 5 werkdagen beantwoorden en in behandeling nemen. Indien een klacht gegrond is, zal iSalonn de behandeling opnieuw verrichten. Sommige behandelingen kunnen echter na 6 weken pas hersteld worden, vanwege het nodige herstelproces. Indien iSalonn en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. iSalonn restitueert geen geld terug. 

Indien je een klacht hebt over een behandeling Hair Extensions of Hair Weave, dient deze binnen twee werkdagen na het ontstaan gemeld te worden aan iSalonn. iSalonn zal de klacht binnen 5 werkdagen beantwoorden en in behandeling nemen. Indien een klacht gegrond is, zal iSalonn een tegemoetkoming voorstellen. iSalonn restitueert geen geld terug.

8. Beeldmateriaal

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.

9. Behandelvoorwaarden

Behandelvoorwaarden Permanente Make up;

  • De klant is zich ervan bewust dat de behandeling Permanente Make Up risico’s met zich mee kán brengen waaronder infecties, littekenvorming en allergische reactie wanneer de nazorg niet goed wordt nageleefd

  • De klant heeft vooraf voorzorginstructies van ons ontvangen en draagt zelf het risico als zij zich hier niet aan houdt

  • De klant is niet onder invloed van alcohol of drugs tijdens de behandeling

  • Wanneer de klant elders de behandeling Permanente Make Up heeft uit laten voeren, dient de klant dit aan iSalonn te laten weten. Zodat wij eerst kunnen beoordelen of een nieuwe behandeling/ Cover up mogelijk is.

       In sommige gevallen zullen wij adviseren het oude pigment eerst weg te laten laseren.​

Behandelvoorwaarden Hair Extensions/ Hair Weave;

  • Als er sprake is van haaruitval door medische redenen, dient de haaruitval eerst stabiel te zijn, voordat er een haarverlenging of volume toevoeging uitgevoerd zal worden 

  • Bij extreme schade aan het eigen haar, door welke reden dan ook, zullen wij tijdens een consult een behandeling hair extensions of hair weave af raden en/of afwijzen.

10. Toepasselijk recht

Op alle door iSalonn gesloten overeenkomsten en uitgevoerde werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestiging van iSalonn alwaar de overeenkomst is gesloten c.q. de werkzaamheden zijn uitgevoerd, is de rechter die bevoegdheid toekomt ter zake geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien. 

bottom of page